sirokolevantes

sirokolevantes
Sirokolevantes
Μη κερδοσκοπικό Blog SIROKO LEVANTES. Ειδήσεις από τον κόσμο την Ελλάδα, και την καθημερινότητα της πόλης, με ανιδειοτέλεια, αποφασιστικότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια, δημοκρατικά και με όλους σας αρωγούς και συνεργάτες. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για καλύτερες ημέρες στην πόλη μας.Παρακολουθείτε καθημερινά το Blog SIROKO LEVANTES.Σας παρέχει πληρέστερη και αντικειμενική ενημέρωση.Μάθετε περισσότερα κάνοντας κλικ στην σελίδα ο ασυμβίβαστος.Σήμερα που σαπίζει ο κόσμος,κι η ατιμία κι ο συμβιβασμός εξευτελίζουν και τις πιο γενναίες ψυχές, μια μονάχα τακτική είναι πρακτική και συμφέρει. Να'σαι ανένδοτος. -Καζαντζάκης-

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

6η Απριλίου 1941: Όταν ξεκίνησε η εισβολή των Ναζί στην Ελλάδα

 Η νέα ηρωική αντίσταση των Ελλήνων

Η 6η Απριλίου είναι μία ημέρα που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είναι η ημέρα που το 1941, οι Ναζί εισβάλουν στην Ελλάδα.

Ο Αδόλφος Χίτλερ βλέποντας ότι η σύμμαχη φασιστική Ιταλία, με την Εαρινή Επίθεση, αποτυγχάνει και δεύτερη φορά να υποτάξει τους Έλληνες υποχρεώνεται να εμπλέξει τα δικά του στρατεύματα.

Στις 6 Απριλίου 1941, τα ναζιστικά στρατεύματα επιτίθενται, μέσω Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας στις ελληνικές θέσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 7.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Γράφει το «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της 7ης Απριλίου 1941:

»Εις την Μακεδονίαν και την Θράκην γράφεται από χθες η μεγαλειτέρα εποποιΐα των αιώνων. Οι Γερμανοί προσέβαλαν τα σύνορά μας απροόπτως και χωρίς καμμίαν από μέρους μας πρόκλησιν.

»Απέστειλαν εις την ελληνική Κυβέρνησιν περί τα εξημερώματα μίαν απλήν ειδοποίησιν περί του τετελεσμένου γεγονότος.

»Η επίθεσις των είχεν εις το μεταξύ αρχίση. Η μέθοδος της Ιταλίας κατά την 28 Οκτωβρίου επανελήφθη ελαφρώς μόνον παρηλλαγμένη χθες. Η Ελλάς με την ιδίαν υπερηφάνειαν και αποφασιστικότητα αντέταξε και εις τον νέον ωμόν επιδρομέα το “Όχι” του.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 7.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Ο  έλληνικός στρατός και ο ελληνικός λαός επεκρότησαν με τον ίδιον ενθουσιασμόν την απάντησιν της Α. Μ. του Βασιλέως και του πρωθυπουργού κ. Κοριζή. Ο στρατός μας έφραξε με τον ίδιον ηρωισμόν και την ίδια επιμονήν τας πύλας της Ελλάδος εις το πρόσωπον του εχθρού.

»Αι επιτιθέμεναι δυνάμεις είναι ισχυραί. Είνε εις αριθμόν δεκαπλάσιαι από το τμήμα του στρατού μας που καλύπτει τα βορειοανατολικά μας σύνορα. Είναι εις ικανότητα πυρός και μηχανοκίνητα μέσα σχεδόν εκατονταπλάσιαι.

»Οι ειδήμονες έδιδαν εις τον ελληνικόν στρατόν μόνον την δυνατότητα μιάς διώρου αμύνης εις τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αλλ’ η άμυνά του εξηκολούθησε σταθέρα και ακλόνητος καθ’ όλην την χθεσινήν ημέραν και παρατείνεται».

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 8.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τις ημέρες εκείνες θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική ιστορία η θρυλική αντίσταση του οχυρού Ρούπελ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που έκτοτε έγινε συνώνυμο του ηρωισμού, της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας.

Η απάντηση του διοικητή του οχυρού Ρούπελ , Αντισυνταγματάρχη Γεώργιου Δουράτσου, όταν οι Γερμανοί απαίτησαν την παράδοση του οχυρού, έμεινε στην Ιστορία:  «Τα οχυρά δεν παραδίδονται. Καταλαμβάνονται».

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 9.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η πανίσχυρη γερμανική πολεμική μηχανή έχοντας κάμψει την αντίσταση των Ελλήνων σε άλλα σημεία, θα παρακάμψει το Ρούπελ και θα κατευθυνθεί προς νότο, κυριεύοντας σταδιακά ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 10.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Λίγες εβδομάδες αργότερα θα διεξαχθεί μία από τις εμβληματικότερες μάχες στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Μάχη της Κρήτης.

https://www.in.gr/